Duysal Sanatlar

Duysal sanatlar başlığı altında çağdaş eğitim ve öğretim uygulamaları doğrultusunda oluşturulan program uyarınca müzik ve ses eğitimleri düzenlenmektedir. Uzman akademik kadro tarafından verilecek çalgı ve kuramsal eğitimlerimiz, atölye, seminer ve ustalık sınıflarımız, çevrimiçi yürütülecek şekilde tasarlanmıştır. Duysal sanatlar alanında nitelikli ve ulaşılabilir eğitim vermeyi amaçlayan okulumuz, hayatında müziğe yer olan her seviyeden katılımcıya açıktır. Resmi ekleyen Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkileme gücü"ne sahip oluşu daha belirleyicidir. Bu anlayışa en uygun tanımı yapan Thomas Munro'ya göre; "sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir." Sanat, güzel ile uğraşır. Güzel göreceli bir kavramdır. Kendi içinde tutarlı bir bütünlüğü taşıyan şey çirkin, acı verici, iğrendirici bile olsa estetik açıdan güzeldir. Sanat, nesnel ve öznel yaklaşımlara göre farklı açıklanır. Nesnel yaklaşımda sanat, toplumsal etkilerle, öznel yaklaşımda ise salt bir bireysellikle yaratılır.