Çalgı Dersleri / Ses Eğitimi

Okulumuz, katılımcılarına çeşitli dallarda çalgı eğitimi ve ses eğitimi alma fırsatı sunuyor. Başta kanun, ud, kemençe, ney, tanbur, vurmalı çalgılar, klarnet, kabak kemane, bağlama gibi Türk müziği çalgıları olmak üzere her türlü enstrümana ilgi duyan veya çalan bireylerin seviyesine uygun müzik dersleri düzenleniyor. Eğitimci tarafından şekillendirilen derslerde katılımcıların çalgı icrasında sağlam temeller edinmeleri yanında, çalgıyı teknik olarak en iyi şekilde kavrayan, geleneğe vâkıf müzisyenlerin yetişmesi hedefleniyor. Eğitimlerimiz sayesinde katılımcılar kendilerini akademik olarak ispatlamış seçkin eğitimci kadrosundan çalgı eğitimlerinden birini veya birkaçını seçerek alabilir, çalgı eğitimlerini kuramsal dersler ve atölye çalışmalarıyla destekleyebilirler.