MİMSANAT AKADEMİSİ – TUMAC ÇEVRİMİÇİ MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAMI

VİZYON

“Çağdaş eğitim, öğretim, uygulama yöntemleri ve teknikleri kullanılarak, Türk Müziği ve diğer dünya müziklerinin çevrimiçi eğitim - öğretimini gerçekleştirme, ulusal ve uluslararası bilim – sanat dünyasında nitelikli temsilini sağlama ve kamuoyunun bu alanda kültürel – sanatsal yücelmesine katkıda bulunulmasında öncü ve bağımsız bir akademik girişim olmak.”

MİSYON

  • Çevrimiçi iletişim teknolojisini kullanarak, Türk müziği ve diğer dünya müziklerinin eğitim ve öğretiminde fırsat eşitliğini sağlayıp yaygınlaştırmak, bu yolla toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak;
  • Öncelikle Türk müziği alanındaki bilgi, deneyim ve uygulamaların bütün detaylarıyla öğrenilmesi ve paylaşılmasını; eğitim - öğretim çıktılarının gerek solo, gerekse toplu performans pratiklerine dönüştürülmesi için müşterek çalışma zemininin oluşturulmasını sağlamak; imkânlar elverdiğince diğer dünya müziklerine değgin bilgi ve becerileri de talep edenlere aktarmak,
  • İlgili dallarda teorik ve pratik ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel araştırma, geliştirme, görsel-işitsel-elektronik ortam yayınları, seminer, atölye çalışmaları, ulusal – uluslararası yaz okulu eğitimleri ile kültürler arası iletişimi gerçekleştirmek, bunlarla ilgili her türlü çevrimiçi öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak.

HEDEFLER

  • Toplumsal, tarihsel, kültürel bilincin gelişmesini ve insanlık değerlerine katkıda bulunulmasını sağlayan;
  • Müziğin bilimsel ve sanatsal yönlerini bilgi ve beceri ile bütünleştirebilen;
  • Müziğin bilimsel ve sanatsal yönlerini bilgi ve beceri ile bütünleştirebilen;
  • Özgün, geliştirici, deneysel bilim – sanat ürünleri özelliği taşıyan;
  • Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından izlenmesine imkân veren;
  • Gözlemci, yaratıcı, yönlendirici, problem öneren ve çözümleyen; analitik düşünce yapısına ve eleştirel bakış açısına sahip; kültürlerarası ve disiplinlerarası müşterek çalışmayı benimsemiş ve ekip çalışmasına yatkın, çalışma disiplinine ve meslek etiğine bağlı icracılar eliyle üretilen; Yüksek sanat değeri olan eserler ve nitelikli performans pratikleri ortaya koymak ve bu hedefleri gözeten bağımsız, sinerjik bir akademik ortam ve davranış estetiği oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak.