MİMSANAT AKADEMİSİ – TUMAC ÇEVRİMİÇİ MÜZİK OKULU
OKUL KURALLARI VE SİTE KULLANIM KOŞULLARI

Çevrimiçi Müzik Okulu’nda kimler eğitim alabilir?

 • Çevrimiçi Müzik Okulu’na dileyen herkes katılabilir. Okula girişte herhangi bir seviye/yetenek şartı aranmamaktadır. Çalgı derslerine katılacak öğrencilerin 12 yaşını doldurmuş olmaları tercih edilmekle birlikte 12 yaşından küçük olan, müzik dersi yapma konusunda mümeyyiz, müzik eğitiminin sorumluluğunu alabilecek her yaşta öğrenci çalgı derslerine girebilir.
 • Ses eğitimi sınıfına gelecek öğrencilerin ses gelişimini tamamlamış olmaları gerektiğinden 18 yaşını doldurmuş öğrenciler ses eğitimi dersini alabilirler.
 • Yetişkinler için olan kuramsal/toplu dersler, atölyeler ve seminerlere ise 15 yaşını doldurmuş kişilerin katılması daha uygundur.
 • Yaş sınırları altında kalan öğrenciler için Okulumuz tarafından ayrıca atölye ve seminerlerin düzenlenmesi mümkündür.
 • Dönem sonunda çalgı dersi öğrencilerinin toplu icrada bulunması öngörülmüştür. Yapılması halinde, toplu icrada icracı öğrencilerin çalışmaları Mimsanat Akademisi tarafından düzenlenip bir prodüksiyon haline getirilecektir.


Bir dönemin ve derslerin süresi ne kadardır?

 • Okulumuzda bir dönem 14 hafta sürmektedir. Çalgı dersleri haftada 4 saat, kuramsal dersler ise haftada 2 saat olacak şekilde program yapılmıştır. Atölye, seminer ve ustalık sınıflarının süre, gün ve saatleri ise değişiklik göstermektedir. Eğitim süresince mücbir sebepler dolayısıyla gerçekleştirilemeyen dersler için, eğitim koordinatörünün bilgisi ve onayı dahilinde ek günler veya haftalarda telafi dersleri yapılabilir.


Dersler nerede yapılıyor? Ders materyalleri nerede bulunabilir? Ders videolarına ne zaman ve nasıl ulaşılabilir?

 • Dersler Big Blue Button platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve canlı olacaktır. Her ders sistemimizde kaydedilmektedir ve bir dönem boyunca yaptığınız derslerin videolarına erişmeniz mümkündür. Yapmış olduğunuz derslerin videolarına profilinizde yer alan “Ders Kayıtları” bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Ders videolarına ulaşımınız sözleşme sürenizle yani bir dönem ile sınırlıdır.
 • Ders videolarının bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. cihazlara indirmek mümkün değildir.
 • Öğrencilere ders başlamadan önce dersin yapılacağı sınıfın bağlantısı egitim.mimsanat.com.tr adresli internet sitesinde kayıtlı bulunan e-posta adresine gönderilecektir. Aynı zamanda öğrenciler, internet sitesine kullanıcı adı ve şifreyle girdiklerinde, ders saatinde internet sitemizin ana sayfasında derslerinin başladığına dair uyarıyı ve derse ait bağlantıyı göreceklerdir.
 • Mimsanat Akademisi derslerin yapıldığı platformu dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Çalgı dersleri için her öğrencinin dersi işlemeye uygun bir çalgısı bulunmalıdır. İnternet sitemizde çalgısı olmayan öğrencilerin başvurabilecekleri çalgı yapımcıları önerilmiştir. Çalgı, nota sehpası, çalgı teli vb. haricindeki ders materyalleri (nota, makale vs.) eğitimciler tarafından sağlanacaktır.


Derslere katılım ve devam zorunluluğu bulunuyor mu?
Verilen eğitimin kalite standartlarımıza uygun olması ve öğrencinin eğitimden azamî faydayı sağlaması için öğrencilerin derslere belli oranda katılımı aranmaktadır. Bir öğrenci mazeretsiz 3 kere, mazeretli olarak 5 kere derse katılmama hakkında sahiptir. (Öğrenci mazeretini kanıtlayacak resmi belge ibraz etmekte zorunludur.)
Devam zorunluluğunu ihlal eden öğrenci:

 • Canlı derslere katılma hakkından mahrum kalacak,
 • Dönem sonunda katılım/başarı belgesi alamayacak,
 • Yalnızca derslerin video kayıtlarına, dönem sonuna kadar erişebilecektir.
Lütfen derse katılmadığınızda mazeretinizi eğitimcinize yazılı olarak bildirmeyi unutmayınız.


Alınan eğitim sonucunda bir sertifika veriliyor mu?

 • Okulumuz, 8 (sekiz) dönemlik bir müzik okulu olarak tasarlanmıştır. İki dönemi başarıyla bitiren bir öğrenci başlangıç seviyesini tamamladığını gösteren bir sertifika, 4 dönemi bitiren öğrenci orta seviyede olduğunu belirten sertifika, 6 dönemi bitiren öğrenci üst-orta seviyede olduğunu belirten, 8 dönemi tamamlayan bir öğrenci ise iyi seviyede olduğunu belirten sertifikayı almaya hak kazanacaktır. Verilecek sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması adına Bakanlık ile görüşmelerimiz devam etmekte olup, 2020 – 2021 bahar dönemi sonunda verilecek sertifikaların M.E.B. onaylı olacağı öngörülmektedir.


Ölçme ve değerlendirme nasıl yapılacak?

 • Dönem içinde en az bir adet ara sınav ve dönem sonu finali yapılır.
 • Çalgı derslerinde ara sınav ve final sınavları performans şeklinde yapılır. Öğrenci seviyesine ve çalgıya göre belirlenecek parçalar öğrencilerimizin çalışmaları için kendilerine önceden bildirilecektir.
 • Kuramsal derslerde ara sınav ve final sınavları dersin niteliğine göre sunum, araştırma, proje, yazılı sınav vb. şekillerde yapılabilir. Seminer ve atölye çalışmalarında ise çalışmanın niteliğine göre eğitimci, öğrencilerden bir takım kısa çalışmalar veya performanslar isteyerek öğrenciyi değerlendirebilir.
 • Bir öğrencinin dönemi başarıyla bitirebilmesi için aranacak başarı oranı %65’tir.


İnternet sitesini kullanırken ve ders yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

 • İnternet sitemizin yazılımı, tasarımı ve içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Sitemizdeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Okulumuza aittir. Sitenin tasarımının, site içerisinde kullanılan logo, marka, resim dahil her türlü görselin, işaretlerin ve diğer tüm bilgilerin ve ayrıca yapılan derslerin kopyalanmaması, çoğaltılmaması, değiştirilmemesi, işlenmemesi, yayınlanmaması ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması gerekmektedir. Aksi halde yasalar gereğince sorumlu tutulacağınızı belirtmek isteriz.
 • İnternet sitemize üye olurken verdiğiniz bilgilerin güncel, tam ve doğru olduklarından emin olunuz. Aksi halde çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan Okulumuz’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Öğrencilerimiz sitemizde belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket etmekle, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmamakla, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmamakla, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmemekle, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak durmakla ve sitemizde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınmakla yükümlüdürler.
 • Öğrencilerimiz yalnızca kendilerine ait üyelik hesabını kullanmalı, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmamalı, kendisine ait hesabı da başkasına kullandırtmamalıdır. Ayrıca üyelikler Okulumuz’un izni olmadan devredilemez.
 • Öğrencilerimiz satın aldıkları eğitim programının tamamlanmasına kadar olan süreçte, eğitimci ile kendileri arasında meydana gelebilecek olan her türlü kişisel etkileşimden kendileri sorumludur. Okulumuzun sorumluluğu eğitim programını sunmak ve gereği gibi tamamlanmasını sağlamakla sınırlıdır.