KANUN ÖĞENİMİNDE AYANGİL YÖNTEMİ HAKKINDA

KANUN ÖĞENİMİNDE AYANGİL YÖNTEMİ HAKKINDA

KANUN ÖĞRENİMİNDE

AYANGİL YÖNTEMİ HAKKINDA

 

 

Öncelikle anlaşılması gereken, çalgı adı ile anılan değil, fakat onu yazanın adı ile anılan

“Çalgı Öğrenim Yöntemleri”nin var olmasıdır. Bu bakımdan bir çalgının, öğreten kişi/ ler adedince öğrenim yönteminin bulunması doğaldır. Bu bir zaaf değil, aksine bir zenginliktir. Özetle, yöntem tek değildir!

 

Yöntem, “imkânsız” veya “zorgörünen/ “zorzannedilen/ “zorolan müzik pasajlarının, “doğru bir biçimde çözümlenerek” imkânsızın veya zorun alt edilmesini mümkün kılan bir “yol”un, bir “hâl çâresi”nin adıdıdr.

 

Kanun öğreniminde imkânsızlık veya zorluk, çeşitli biçimlerde karşımıza çıka/bili/r. Bunları “güçlük” olarak da tanımlayabiliriz. Bu güçlükler sırasıyla: 1) mesâfe – uzaklık” güçlüğü”; 2)hareket güçlüğü”dür.

 

1) Mesâfe güçlüğünü doğuran en belli başlı iki temel neden, “nota okuma güçlüğü” ile “duate güçlüğü”dür. Notalar iki ses arasındaki açıklığı/ mesâfeyi gösteren işâretler olduğuna göre öncelikle bu işâretlerin, yani bir sesten diğerine olan mesâfeyi/ aralığı belirleyen notalama imlerinin iyi ve doğru biçimde, sabırla kavranması gereklidir. Zira mesâfe güçlüğünün bir diğer adı “aralık/ ses aralığı güçlüğü”dür ki “bir sesten diğer bir sese” veya “bir ses alanından diğer bir ses alanına” geçişte/ intikal edişte karşılaşılan sorunları anlatır. Bu güçlüğün giderilmesinde “notayı doğru okuma” ve “doğru işitme” yanında, “duate” yani “el ve parmakların hareket/ vuruş sırası”nın doğru kavranması da kesin çözüm sağlar. Diğer bir deyişle mesâfe güçlüğü, sağ el ile sol elin ve parmakların birbirine nazaran konumları/ durumları/ vuruş sırası ve biçiminin kulak ve el yordamı ile iyice kavranması sonucu, notaları doğru icrâ ederek/ seslendirerek giderilir. (KURAL 1: Parmağımızdan çıkanı, kulağımız duyacak! ???? )

 

2) Hareket güçlüğünün giderilmesinde ise en etkili yol, “birim zaman”ın ve “bölünmeleri” nin iyice kavranmasıdır ki burada, “ritm duygu”sunun önemi” ortaya çıkar. Birim zamanda “bir vuruş”tan başlayarak, gerek daha küçük “zaman bölünmeleri”ni veya daha geniş “zaman bileşimleri”ni kavramak, hareket güçlüğünün giderilmesinde ilk basamaktır.

 

Hareket bir taraftan “mesâfeler arası doğru ritmik çözümleme”yi, diğer taraftan “mandal kullanımı” ile “değişen aralıkları zamanında ve doğru biçimde elde etme”yi gerektirir.  Hareket güçlüğü, mesâfelere ve mandallara “zamanında ve doğru ritmle, doğru çözümleme ile erişme” yi engeller. (KURAL 2: Doğru zamanda doğru hareket yapılacak! ???? )

 

Görüldüğü gibi gerek “mesâfe güçlüğü, gerekse hareket güçlüğü” birbirine sıkı sıkıya bağlı ve rahatlıkla kanun çalmanın önünde duran iki temel sorun olarak görünse de “notayı doğru okuma”, “duate ilkelerine kesinlikle riâyet”, “birim zaman bölünme ve bileşimlerini doğru olarak kavramak/ yapmak” ve tabii ki bütün bunları yapabilmek için de “düzenli ve yeterli süreyi ayırarak sabırla çalışmak” sureti ile bütün bu güçlükler çabucak giderilir ve siz kendinizi bir anda gayet güzel kanun çalıyor konumda bulabilirsiniz.

(KURAL 3: İmkânsız ve zor diye bir şey yoktur; imkânsız ve zor, ancak doğru yöntem ve düzenli çalışma ile alt edilir. Sabırla çok çalışılacak! ???? )

 

Bu öğütlere kulak verin ve asla hatırdan çıkarmayın.

 

İyi çalışmalar, sonsuz başarılar.

Ruhi Ayangil

Türk Makam Müziği - Kanun

Ruhi Ayangil Hakkında