Müziğin Sayıları, Sayıların Müziği

Müziğin Sayıları, Sayıların Müziği

Doğanın dili matematiktir. Doğadaki en estetik edimlerden biri müzik olduğuna göre, o da matematikten ayrı düşünülemez. Bu, müziğin kesin kurallarla sınırlanmış bir etkinlik olduğu anlamına gelmemelidir. Tıpkı doğanın birçok başka bileşeni gibi, müzik de geniş bir özgürlük alanı sunar. Ama yine de matematik ile açıklanabilir, modellenebilir.

Matematiğin yapıtaşı sayılardır. Demek ki, müziğin sayılarından bahsedilebilir. Üstelik bu çok karmaşık bir olgu da değildir. Örneğin bir gamdaki notaların oluşturduğu müzikal aralıklar, ikişer doğal sayının oranlarından ibarettirler. Bu doğal sayıların asal çarpanlarının en büyük olanları, ilgili ses sisteminin kalitesinin bir göstergesidir.

Öyleyse sayıların müziği terimi de anlamsız bir söz değildir.


M. Kemal Karaosmanoğlu

Hesaplamalı Türk Makam Müziği Teorisi ve Uygulamaları

M. Kemal Karaosmanoğlu Hakkında